Werkwijze

Onze resultaatgerichte aanpak bestaat uit de volgende stappen:

1. Analyse

Middels een bedrijfsscan verzamelen van alle drukwerkgerelateerde facturen van de laatste 12 maanden. Interviews met de juiste medewerkers om uw grafische keten en interne processen in kaart te brengen.

2. Advies

Verzamelde data en kostenanalyse worden in een referentierapport samengevat. Alle aspecten uit dit rapport worden bekeken op mogelijke besparingen. U krijgt een concreet besparingsadvies voorgelegd.

3. Implementatie

Na uw akkoord op de voorgestelde besparingen worden de inkoopvoordelen gerealiseerd en/of worden projecten uitgevoerd.