Expertise

Printonomix heeft specialistische kennis in huis met betrekking tot de onderstaande disciplines. De mix aan expertise is sterk bepalend voor de kwaliteit van de advisering en de uiteindelijke hoogte van de besparingen.

Grafische markt

Het verbeteren van de inkoopcondities voor de productie van uw tijdschriften, folders, brochures, jaarverslagen, point of sale materiaal of huisstijldrukwerk is een dynamisch proces dat marktkennis en continue aandacht vereist. Alles draait om het vinden van de juiste drukker c.q. de meest geschikte productiemethode voor uw specifieke opdracht. En dat tegen tenmiste marktconforme tarieven. Kwaliteit, voorspelbare kleuren en leverbetrouwbaarheid zijn even belangrijk. Printonomix spreekt zowel de taal van de opdrachtgever als de taal van de drukker, wat bijdraagt in het oplossen, maar vooral voorkomen van fouten.

Weet u exact wat uw jaarlijkse kosten zijn voor de creatie en productie van uw drukwerk?
Betaalt u tenminste marktconforme prijzen?
Wat is marktconform?
Weet u wat er met de papierprijzen gaat gebeuren?
Gebeurt het dat u niet tevreden bent over de kleuren?
Gaat er bij u ook regelmatig iets mis wat leidt tot extra kosten?
Kunt u die kosten kwantificeren?
Is er logistieke winst te behalen?

Distributie

Met name als u periodieken maakt die in het retailkanaal worden verspreid, bent u sterk afhankelijk van twee distributeurs die er voor zorgen dat uw titels in de schappen komen. Ook als u een groot abonneebestand heeft, bent u afhankelijk van een beperkt aantal partijen. Met distributie en verzending zijn hoge kosten gemoeid waar continu naar gekeken moet worden.

Lopen uw retourpercentages op?
Dalen uw retailverkopen?
Wat zijn de oorzaken en wat kunt u er aan doen?
Wat staat u als kleine titel te wachten op het schap?
Kunt u iets met de rapportages die u krijgt?
Zijn er alternatieve distributiemogelijkheden?

Workflow en processen

In het voortraject – van creatie tot aanlevering bij de drukker – zijn efficiencyslagen in de workflow mogelijk die leiden tot besparingen, kortere doorlooptijd en minimale kans op fouten. De tijdwinst kan oplopen tot 25%. Dit kan door het kritisch kijken naar o.a. alle processtappen, automatisering en verantwoordelijkheden.

Kunt u uw redactionele workflow verder optimaliseren c.q. automatiseren?
Kunt u besparen op opmaak, beeldbewerking of prepress?
Is er logistieke winst te behalen?

Crossmedia oplossingen

Het proces van creatie, productie en distributie van uw boodschap beperkt zich al lang niet meer tot papier. Digitale verspreiding van uw content kan een zeer doeltreffende manier zijn om uw klant te bereiken en is wellicht een noodzaak geworden. Vaak wordt het een en/en traject, maar zijn de systemen en de organisatie hier niet op ingericht. Techniek en automatisering spelen hierbij een belangrijke rol, maar mogen nooit het doel op zich zijn.

Hoe organiseert u in dit geval uw teksten, foto’s en andere informatie?
Is het interessant voor u om voor een databaseoplossing (digital asset management) te kiezen?
Welke systemen zijn er dan?
Welke past het beste bij uw situatie?
Wat komt er bij kijken?
Zijn er koppelingen te maken met andere systemen (CRM, ERP, etc.)?
Wat zijn de consequenties voor de organisatie?
Hoe pakt u zo’n project aan?