Disclaimer

Printonomix verleent toestemming om deze website te bekijken en slechts te gebruiken voor algemene informatiedoeleinden en voor niet-commercieel gerichte doeleinden.

Alle in dit document omschreven en toegepaste ontwerpen, modellen, producten, processen, software, informatie, know-how of concepten vallen onder intellectuele eigendomsrechten waarvan de rechten berusten bij Printonomix b.v.

Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website geheel of gedeeltelijk te verspreiden, wijzigen, verzenden, te hergebruiken en opnieuw te posten of anderszins, direct of indirect te gebruiken voor openbare, concurrentie gevoelige of commercieel gerichte doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Printonomix.

De internetsite van Printonomix wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen maar afwezigheid van virussen die mogelijk invloed kunnen hebben op de werking van uw computer en/of andere apparatuur, kan niet worden gegarandeerd.

Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet Printonomix sites. Printonomix is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan deze site verbonden internetsites.

Door Printonomix per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan.

Printonomix staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.