Privacy Policy

Deze “Privacy Policy” is van toepassing op Printonomix en op elk van de aan Printonomix verbonden organisaties die gebruik maken van bezoekersinformatie die via deze website verzameld wordt of deze informatie beheren.

Indien een bezoeker aan de website van Printonomix besluit om zich te registeren dan wel informatie achter te laten op deze website, dan wordt ingestemd met het gebruik van deze gegevens in overeenstemming met deze “privacy statement”.

Het kan zijn dat deze website links bevat naar andere websites, waarop geen “privacy statement” van toepassing is.

Als bezoeker van deze website hoeft geen persoonlijke informatie te worden ingevuld teneinde gebruik te kunnen maken van deze website. Deze website verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoekers ter beschikking is gesteld. Deze informatie kan onder andere, maar is niet beperkt tot, bestaan uit uw naam, huidige functie, bedrijfsadres, e-mailadres en telefoon- en faxnummers.

Persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt voor een beperkt aantal doeleinden. Dat kan bijvoorbeeld zijn, wanneer bezoekers zich aanmelden op de website teneinde toegang te verkrijgen tot belangrijke informatie of een verzoek ter verkrijging van toekomstige communicatiemiddelen over de aandachtsgebieden van Printonomix, zoals bijvoorbeeld specifieke Printonomix publicaties, informatiebulletins of marketing campagnes.

Printonomix draagt er zorg voor dat haar activiteiten voldoen aan de vereisten die daaraan door de toepasselijke wet- en regelgeving worden gesteld en voeren procedures die ervoor zorgen dat Printonomix de noodzakelijke toestemming verkrijgt, voordat e-mails worden toegezonden die informatie bevatten over de dienstverlening van Printonomix. Te allen tijde kan worden verzocht om te stoppen met toezending van dergelijke informatie.

Printonomix hanteert algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde door bezoekers verstrekte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

Voor vragen met betrekking tot aangelegenheden ten aanzien van de bescherming van privacy gegevens bij het gebruik van deze website, kan per e-mail (info@printonomix.com) contact worden opgenomen.

Copyright 2015, Printonomix b.v.